Pastatų, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Pastatų, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas
Bendrovė siūlo administruoti įvairios paskirties pastatus, gyvenamųjų namų kvartalus, daugiabučius gyvenamuosius namus. Šią paslaugą siūlome rinktis patalpų savininkams, susibūrusiems į bendrijas ar sudariusiems jungtinės veiklos sutartis.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 
Administravimą sudaro:
 • Pastato bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, jo papildymas, koregavimas
 • Pastato namo patalpų ir jų savininkų apskaitos duomenų, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas
 • Pastato bendrojo naudojimo objektų apžiūrų atlikimas
 • Apžiūros aktų surašymas, žurnalų pildymas
 • Vadovaujantis apžiūros duomenimis reikalingų darbų apimties, eiliškumo nustatymas
 • Darbų lokalinių sąmatų sudarymas
 • Mokesčių paskaičiavimas
 • Susirinkimų dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir pan. šaukimas
 • Patalpų savininkų prašymų nagrinėjimas, atsakymas į juos.
 • Paslaugų pirkimo kainų apklausų, pirkimo konkursų organizavimas
 • Kitų nenumatytų darbų vykdymas
Ekologiškas valymas Aplinkos priežiūra Valymo paslaugos